Selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan

Keluarga besar APGPAUD Indonesia menyampaikan “selamat hari raya Galungan dan Kuningan” bagi Bapak dan Ibu anggota APGPAUD Indonesia yang beragama Hindu, semoga kedamaian senantiasa bersama kita atas anugrah Tuhan Yang Mahaesa.